Νάξου
ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ (ΝΑΞΟΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
ASTM C-97
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
ASTM C-97
Αντοχή σε θλίψη - υγρή κατάσταση
(MPa)
ASTM C-170
2710 0,09 89
Συντελεστής θραύσης υπό κάμψη
(MPa)
ASTM C-99
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ
13 8,56

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 98,00 CaO 55,60 MgO 0,50 SiO2 0,07
 χαλαζίας  2,00 Fe2O3 0,14 Al2O3 0,02 K2O 0,02
    Na2O 0,04 MnO 0,02 LOI 43,00