Ιωαννίνων
ΧΡΩΜΑ

ΜΠΕΖ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΛΗΜΑΤΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
  DIN 52102
Συντελεστής ανοικτού
πορώδους (% vol)
DIN 52102
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
DIN 52103
2662 11,1 0,42
Μέτρο ελαστικότητας
(GPa)
DIN 1048 Teil 5
Αντοχή σε θλίψη
(MPa)
DIN 52105
Αντοχή σε κάμψη
(MPa)
DIN 52112
37 118 17
Αντοχή σε θλίψη μετά από
κύκλους ψύξης/απόψυξης (MPa)
DIN 52104 & 52105
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108
Αντοχή σε κρούση
(cm)
UNI-U 32.07.248.0
169 2,18 32

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 98,00 CaO 56,00 MgO 0,40 SiO2 0,50
δολομίτης 1,00 Fe2O3 0,02 Al2O3 0,00 K2O 0,00
χαλαζίας 1,00 Na2O 0,01 MnO 0,00 LOI 43,05