Αλφά
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΑΛΦΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΤΥΠΟΣ
ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ