Νάξου

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ (ΝΑΞΟΣ)
ΤΥΠΟΣ: ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ