Αργυρούπολης

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΥΠΟΣ: ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ