Διονύσου
ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
ASTM C-97
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
ASTM C-97
Αντοχή σε θλίψη - υγρή κατάσταση
(MPa)
ASTM C-170
2717 0,11 111
Συντελεστής θραύσης υπό κάμψη
(MPa)
ASTM C-99
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ
19 6,68

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 98,00 CaO 54,80 MgO 1,55 SiO2 1,10
μαρμαρυγίες 1,00 Fe2O3 0,14 Al2O3 0,20 K2O 0,09
χαλαζίας 0,50 Na2O 0,04 MnO 0,02 LOI 43,05
χλωρίτης 0,50