Νέστου
ΧΡΩΜΑ
ΗΜΙΛΕΥΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΝΕΣΤΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
  DIN 52102
Συντελεστής ανοικτού
πορώδους (% vol)
DIN 52102
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
DIN 52103
2700 0,4 0,17
Μέτρο ελαστικότητας
(GPa)
DIN 1048 Teil 5
Αντοχή σε θλίψη
(MPa)
DIN 52105
Αντοχή σε κάμψη
(MPa)
DIN 52112
18 72 10
Αντοχή σε θλίψη μετά από
κύκλους ψύξης/απόψυξης (MPa)
DIN 52104 & 52105
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108
Αντοχή σε κρούση
(cm)
UNI-U 32.07.248.0
63 3,84 31

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 97,00 CaO 54,50 MgO 0,55 SiO2 0,30
δολομίτης 1,00 Fe2O3 0,05 Al2O3 0,10 K2O 0,01
χαλαζίας 2,00 Na2O 0,02 MnO 0,01 LOI 43,30