Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε
το 1985 και αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες
επενδύσεις στην Κρήτη, στον τοµέα
της παραγωγής και διάθεσης έτοιµου
σκυροδέµατος και ασφαλτικών προϊόντων.
Η τάση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία,
σε συνδυασµό µε την αφοσίωση στην άριστη
ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό
επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών,
την έφεραν σύντοµα στην πρώτη θέση
σε πωλήσεις στον κλάδο της και συντέλεσαν
στο να αναπτυχθεί και σε άλλους τοµείς.

Από το 2007 λειτουργεί η µονάδα παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων FINOMIX
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ακρωτήρι Χανίων. Η άριστης ποιότητας
µαρµαρόσκονη που παράγεται στο ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου της εταιρείας αποτελεί
την κινητήριο δύναµη και τη βασική πρώτη ύλη για τα οικοδοµικά κονιάµατα, τις κόλλες
πλακιδίων και µία σειρά εξειδικευµένων προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
του κατασκευαστικού κλάδου.

Το 2009 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η µονάδα κοπής και επεξεργασίας
φυσικών και τεχνητών λίθων FINOMARM. Στόχος της εταιρείας είναι η εµπορία
προϊόντων µαρµάρου, πέτρας και γρανίτη στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό,
προσφέροντας ιδανικές λύσεις για τη σύγχρονη οικοδοµή και τη διακόσµηση εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων.

Ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός και το ειδικευµένο προσωπικό συµβάλλουν
στην άρτια διεκπεραίωση µικρών και µεγάλων έργων.
Η καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία υπόκειται σε όλους τους απαραίτητους
ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος
και για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015
για την κοπή, επεξεργασία και διάθεση προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη.