Κισσάμου
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΙΣΣΑΜΟΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΤΥΠΟΣ
ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(gr/m3)
C97-02
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
C97-02
Αντοχή σε θλίψη
(MPa)
DASTM C170-9
2 6,7 21

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 92,00 CaO 40,40 SiO2 8,10 CO2 40,40
χαλαζίας 8,00