Αργυρούπολης
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΤΥΠΟΣ
ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ