Βώλακας
White


ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΒΩΛΑΚΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΔΟΛΟΜΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
  DIN 52102
Συντελεστής ανοικτού
πορώδους (% vol)
DIN 52102
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
DIN 52103
2825 0,54 0,19
Μέτρο ελαστικότητας
(GPa)
DIN 1048 Teil 5
Αντοχή σε θλίψη
(MPa)
DIN 52105
Αντοχή σε κάμψη
(MPa)
DIN 52112
35 139 10
Αντοχή σε θλίψη μετά από
κύκλους ψύξης/απόψυξης (MPa)
DIN 52104 & 52105
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108
Αντοχή σε κρούση
(cm)
UNI-U 32.07.248.0
103 2,20 59

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 8,00 CaO 32,00 MgO 19,60 SiO2 0,20
δολομίτης 92,00 Fe2O3 < 0,05 Al2O3 < 0,05 K2O < 0,01
    Na2O 0,01 MnO < 0,01 LOI 46,90