Θάσου
ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΘΑΣΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΔΟΛΟΜΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαινόμενο ειδικό βάρος
(Kg/m3)
  DIN 52102
Συντελεστής ανοικτού
πορώδους (% vol)
DIN 52102
Συντελεστής
υδαταπορρόφησης (% wt)
DIN 52103
2847 0,45 0,15
Μέτρο ελαστικότητας
(GPa)
DIN 1048 Teil 5
Αντοχή σε θλίψη
(MPa)
DIN 52105
Αντοχή σε κάμψη
(MPa)
DIN 52112
28 118 16
Αντοχή σε θλίψη μετά από
κύκλους ψύξης/απόψυξης (MPa)
DIN 52104 & 52105
Φθορά μετά από τριβή
(mm)
DIN 52108
Αντοχή σε κρούση
(cm)
UNI-U 32.07.248.0
108 3,29 40

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ (% wt)
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% wt)
ασβεστίτης 4,00 CaO 30,00 MgO 21,10 SiO2 0,10
δολομίτης 95,00 Fe2O3 <0,05 Al2O3 <0,05 K2O <0,01
άστριοι <1 Na2O <0,01 MnO 0,01 LOI 46,90